Overijssel is rijk aan podiumkunsten

Organisatie

Bestuur:
A.H. Kuhne 
J.K. Hartman
J.M. Boer 
M. Wieringa

De Raad van Toezicht:
J.H. van der Vegt 
M.D. Kooijman
J.H.J.M. van der Graaf 
M.G.J. Seyger

De functies van bestuur en raad van toezicht zijn onbezoldigd.