Overijssel is rijk aan podiumkunsten

Organisatie

Bestuur:
Rob Zuidema (voorzitter), Jaco Cornelissen, Raoul Boer en Ischa Arnoldus

Raad van Toezicht:
Henk Nijhof, Jan Bezemer, Gerda Kroeze-Knol en Arnold Poelstra

De functies van bestuur en raad van toezicht zijn onbezoldigd.