Overijssel is rijk aan podiumkunsten

Organisatie

Bestuur:
R. Boer (voorzitter)
A. Kühne
C. Mos

De Raad van Toezicht:
H. Nijhof (voorzitter)
B. Holthuis
J. Bezemer
J. van der Vegt

De functies van bestuur en raad van toezicht zijn onbezoldigd.