Overijssel is rijk aan podiumkunsten

Corona-steunregeling t.b.v. makers en gezelschappen in Overijssel

Stichting 4 Oost heeft vanuit haar doelstelling “.. de culturele infrastructuur en het culturele aanbod in de provincie Overijssel te versterken…” en een regeling ontworpen waarbij een bedrag beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van professionele, kwalitatief hoogwaardige (muziek)theaterproducties in Overijssel.

Voor wie is de regeling bedoeld?

De regeling is bestemd voor gezelschappen en makers gevestigd in de provincie Overijssel of met een aanwijsbare link met de provincie Overijssel. 

Waarvoor?

Voor (muziek)theaterproducties met een professioneel karakter die een bijdrage leveren aan het culturele aanbod in de provincie Overijssel. De producties moeten enerzijds geschikt zijn voor de grote podia (het stedelijk gebied) en anderzijds voor de kleine podia (de kernen) van de provincie en plaatsvinden binnen de periode 1 juli 2021 - 30 juni 2023.

Waaruit dient de aanvraag te bestaan?

  • inhoudelijk plan inclusief tijdsplanning
  • begroting
  • speelplan
  • korte beschrijving publieksbenadering/marketingaanpak (één alinea)
  • NAW gegevens van de aanvrager inclusief bankrekeningnummer

Hoe kan er worden aangevraagd?

Er wordt tweemaal een bedrag beschikbaar gesteld. Er wordt tweemaal een bedrag beschikbaar gesteld. De eerste aanvraagronde is verstreken.  Voor de tweede ronde dient de aanvraag vóór 31 december 2021 ingediend te zijn

De aanvraag kan per e-mail ingediend worden: 

info@stichting4oost.nl

Voor contact en/of aanvraag voor een mogelijke speelbeurt kan je bij de 4 Oost theaters contact opnemen met de programmeurs:

k.dejong@zwolsetheaters.nl

s.kratz@wilminktheaters.nl

r.boer@schouwburghengelo.nl

ischa@deventerschouwburg.nl

 

Voor contact en/of aanvraag van speelbeurten bij de OKTO theaters kan je mailen naar: info@kleinetheatersoverijssel.nl.

Dan zorgen zij voor bundelen, doorzetten en onderlinge afstemming over het toezeggen van mogelijke speelbeurten.

De OKTO theaters liever afzonderlijk benaderen? Kijk dan voor de contactgegevens op:  www.kleinetheatersoverijssel.nl

Uitgebreide informatie? Klik hier.